Người Chăn Nuôi số 98

Thưa quý vị bạn đọc! Ngành chăn nuôi Việt Nam đã trải qua quý đầu tiên trong năm với nhiều…

Người Chăn Nuôi số 97

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024! Kính gửi: Toàn thể hội viên VIPA và bạn đọc của Đặc san Người…

Người Chăn Nuôi số 96

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 12/2023. Thưa Quý vị bạn đọc! Tại Hội nghị tổng kết công tác…

Người Chăn Nuôi số 95

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 10/2023. Thưa Quý vị bạn đọc! Mặc dù 9 tháng qua, chăn nuôi…

Người Chăn Nuôi số 94

Thưa Quý vị bạn đọc! Năm vừa qua, chăn nuôi đã có những đóng góp quan trọng cho sự tăng…

Người Chăn Nuôi số 93

Thưa Quý vị bạn đọc! Ðến hẹn lại lên, Ðặc san Người Chăn nuôi số 93, xuất bản tháng 6/2023…

Người Chăn Nuôi số 91

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 3/2023. Thưa Quý vị bạn đọc! Năm 2022, ngành chăn nuôi đã đạt…

Người Chăn Nuôi số 89+90

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 1+2/2023. Thưa quý vị bạn đọc! Chào mừng Xuân Quý Mão 2023, Tạp…

Người Chăn Nuôi số 88

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 10/2022. Thưa quý vị bạn đọc! Theo báo cáo từ Cục Chăn nuôi,…

Người Chăn Nuôi số 87

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 8/2022. Thưa quý vị bạn đọc! Ứng dụng công nghệ cao được coi…

Người Chăn Nuôi số 86

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 6/2022. Thưa Quý vị bạn đọc! Bức tranh ngành chăn nuôi 5 tháng…

Người Chăn Nuôi số 85

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 4/2022. Thưa quý vị bạn đọc! Sản xuất chăn nuôi cả nước quý…