Người Chăn Nuôi số 85

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 4/2022. Thưa quý vị bạn đọc! Sản xuất chăn nuôi cả nước quý…

Người Chăn Nuôi số 83+84

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 1+2/2022. Thưa quý vị bạn đọc! Ngành chăn nuôi Việt Nam năm 2021…

Người Chăn Nuôi số 82

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 12/2021. Thưa quý vị bạn đọc! Dịch tả heo châu Phi (ASF) bắt…

Người Chăn Nuôi số 81

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 11/2021. Thưa quý vị bạn đọc! Chăn nuôi Việt Nam 9 tháng đầu…

Người Chăn Nuôi số 80

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 10/2021. Thưa quý vị bạn đọc! Theo số liệu thống kê của Worldometers,…

Người Chăn Nuôi số 79

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 9/2021. Thưa quý vị bạn đọc! Từ đầu tháng 8/2021 đến nay, giá…

Người Chăn Nuôi số 78

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 8/2021. Thưa quý vị bạn đọc! Cục Chăn nuôi thông tin, 7 tháng…

Người Chăn Nuôi số 77

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 7/2021. Thưa quý vị bạn đọc! Đến hẹn lại lên, Đặc san Người…

Người Chăn Nuôi số 76

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 6/2021. Thưa quý vị bạn đọc! Trong bối cảnh chăn nuôi theo quy…

Người Chăn Nuôi số 75

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 5/2021. Thưa quý vị bạn đọc! Không thể phủ nhận, thời gian qua…

Người Chăn Nuôi số 74

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 4/2021. Thưa quý vị bạn đọc! Ngành chăn nuôi Việt Nam đang đạt…

Người Chăn Nuôi số 73

(Người Chăn Nuôi) – Xuất bản tháng 3/2021. Thưa quý vị bạn đọc! Năm 2021 được kỳ vọng sẽ có…