Người Chăn Nuôi số 9

Xuất bản tháng 11 – 2015 Thưa quý vị bạn đọc! Bước vào thời kỳ hội nhập, hành trang của…

Người Chăn Nuôi số 8

Xuất bản tháng 10 – 2015 Thưa quý vị bạn đọc! TPP đã đi đến hồi kết, đến nay nhiều…

Người Chăn Nuôi số 7

Xuất bản tháng 9 – 2015 Thưa quý vị bạn đọc! Vấn đề lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi…

Người Chăn Nuôi số 6

Xuất bản tháng 8 – 2015 Chăn nuôi là thế mạnh, đồng thời là lĩnh vực được tập trung đầu…

Người Chăn Nuôi số 5

Xuất bản tháng 7 – 2015 Một khó khăn của ngành chăn nuôi thời hội nhập là sức cạnh tranh…

Người Chăn Nuôi số 4

Xuất bản tháng 6 – 2015 Việt Nam là nước nông nghiệp, chăn nuôi là lĩnh vực được đầu tư…

Người Chăn Nuôi số 3

Xuất bản tháng 5 – 2015 Việt Nam là nước nông nghiệp, có nhiều điều kiện phát triển chăn nuôi,…

Người Chăn Nuôi số 2

Xuất bản tháng 4 – 2015 Một vấn đề lớn của ngành chăn nuôi hiện nay là công tác thú…

Người Chăn Nuôi số 1

Xuất bản tháng 3 – 2015 Năm 2014, ngành chăn nuôi thực sự khởi sắc, sản lượng các sản phẩm…