Người Chăn Nuôi số 6

Xuất bản tháng 8 – 2015 Chăn nuôi là thế mạnh, đồng thời là lĩnh vực được tập trung đầu…

Người Chăn Nuôi số 5

Xuất bản tháng 7 – 2015 Một khó khăn của ngành chăn nuôi thời hội nhập là sức cạnh tranh…

Người Chăn Nuôi số 4

Xuất bản tháng 6 – 2015 Việt Nam là nước nông nghiệp, chăn nuôi là lĩnh vực được đầu tư…

Người Chăn Nuôi số 3

Xuất bản tháng 5 – 2015 Việt Nam là nước nông nghiệp, có nhiều điều kiện phát triển chăn nuôi,…

Người Chăn Nuôi số 2

Xuất bản tháng 4 – 2015 Một vấn đề lớn của ngành chăn nuôi hiện nay là công tác thú…

Người Chăn Nuôi số 1

Xuất bản tháng 3 – 2015 Năm 2014, ngành chăn nuôi thực sự khởi sắc, sản lượng các sản phẩm…