Hỏi không kỹ

Một khách bộ hành hỏi người nông dân đánh xe ngựa ngang qua:

– Từ đây vào thị trấn mất bao lâu?
– Khoảng nửa tiếng,
– Ông cho tôi quá giang xe được không?
– Được thôi.
Nửa tiếng sau, du khách bắt đầu lo lắng:
– Còn bao lâu thì đến thị trấn?
– Khoảng một tiếng!
– Sao lúc nãy ông nói chỉ mất có nửa tiếng mà chúng ta đã đi rất lâu rồi.
– Thị trấn này hướng ngược lại!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *