Hà Tĩnh: Xử lý dứt điểm các ổ dịch gia súc, khẩn trương tiêm phòng đợt 1/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh đối với các địa phương tỷ lệ tiêm phòng còn đạt thấp, đặc biệt là các mũi vắc xin phòng bệnh dại chó, viêm da nổi cục trên trâu bò và cúm gia cầm.

Bệnh viêm da nổi cục đang xảy ra tại 3 xã: Tùng Lộc (Can Lộc), Xuân Thành (Nghi Xuân), Phù Lưu (Lộc Hà) làm 40 con bò mắc bệnh, trong đó có 4 con chết, tiêu hủy. Trước tình hình dịch bệnh, cùng với diễn biến thời tiết bất lợi làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển; miễn dịch bảo hộ của các loại vắc xin trong tiêm phòng đợt 2/2023 đã hết; các hoạt động vận chuyển, buôn bán để tái đàn gia tăng, nên nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh, lây lan trong thời gian tới là rất cao.

viêm da nổi cục

Các địa phương cần khẩn trương rà soát tổng đàn, triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi; đồng thời, triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024 kịp thời, đảm bảo chỉ tiêu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ.

Theo đó, đối với các địa phương đang có dịch viêm da nổi cục (Can Lộc, Nghi Xuân, Lộc Hà): khẩn trương tập trung huy động các nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan ra diện rộng; tổ chức rà soát, nắm chắc biến động tổng đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình để phát hiện sớm, xử lý dịch bệnh kịp thời; tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục để bao vây, khống chế dịch bệnh tối thiểu 80% tổng đàn trâu, bò thuộc diện tiêm phòng tại địa phương; hoàn thành trước ngày 20/3/2024; quản lý chặt chẽ gia súc mắc bệnh, hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôi chăm sóc, chữa trị gia súc mắc bệnh kịp thời, đảm bảo; xử lý gia súc mắc bệnh chết theo đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã rà soát tổng đàn, triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024, trong đó, tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh đối với các địa phương tỷ lệ tiêm phòng còn đạt thấp, đặc biệt đối với các mũi vắc xin phòng bệnh dại chó, viêm da nổi cục trên trâu, bò và cúm gia cầm, kết thúc đợt tiêm phòng trước ngày 30/4/2024.

Cùng đó, phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, tuyệt đối không giấu dịch; lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm, xử lý kịp thời đối với gia súc, gia cầm mắc bệnh theo quy định.

Thông tin, tuyên truyền đối với chủ vật nuôi và cộng đồng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục, dại chó…; hướng dẫn người chăn nuôi chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ gia súc trái phép, vứt xác gia súc chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Bố trí kinh phí, chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương triển khai thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2024, trong thời gian từ ngày 1 – 31/3/2024”. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi.

Sở NN&PTNT thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh để chủ động tham mưu, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống dịch bệnh động vật, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi. Tham mưu, chuẩn bị nguồn vắc xin, hóa chất, vật tư, dụng cụ đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm nội dung tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BTY-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ: Y tế, NN&PTNT về hướng dẫn phối hợp phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở NN&PTNT để hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Xuân Hải

Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *