Gia Lai: Công bố dịch lở mồm long móng ở trâu, bò trên địa bàn xã Ia Broăi

Ngày 24-10, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) ký ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND về việc công bố dịch lở mồm long móng ở trâu, bò trên địa bàn xã Ia Broăi.

Theo đó, vùng có dịch là địa bàn xã Ia Broăi; vùng bị dịch uy hiếp là địa bàn các xã Ia Trôk, Ia Tul, Chư Mố; vùng đệm là xã Ia Mrơn, Ia Kdăm. UBND huyện yêu cầu trong thời gian có dịch, tạm dừng các hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật cảm nhiễm với bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò ra vào vùng dịch (trừ các trường hợp được phép vận chuyển theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT). Chủ tịch UBND xã Ia Broăi chịu trách nhiệm kiện toàn và tổ chức hoạt động Ban chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh động vật cấp xã, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn; cắm biển báo vùng dịch triển khai chống dịch theo đúng quy định.

lở mồm long móng

Thực hiện các biện pháp phòng – chống bệnh lở mồm long móng cho đàn bò. Ảnh: Như Loan

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Ia Broăi triển khai công tác chống dịch, tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng – chống dịch theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31-5-2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hướng dẫn UBND xã Ia Broăi trong việc kiểm đếm, xác nhận số lượng, khối lượng và lập các hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ cho các hộ dân có trâu, bò bị chết do dịch bệnh theo đúng quy định hiện hành.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể cho UBND xã Ia Broăi triển khai việc chôn lấp, tiêu hủy trâu, bò chết do dịch bệnh và xử lý ô nhiễm môi trường theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên; đồng thời chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Tính đến nay trên địa bàn xã Ia Broăi có tổng số 76 con bò bị mắc bệnh lở mồm long móng, tập trung ở 2 thôn Bôn Ia Rniu và Bôn Jứ.

Như Loan

Nguồn: Báo Gia Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *