VIPA chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 – 2029

(Người Chăn Nuôi) – Sáng 14/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để bàn về việc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các Ủy viên Ban Chấp hành VIPA khóa IV và một số đại biểu khách mời thuộc nhân sự dự kiến khóa mới. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch VIPA chủ trì hội nghị.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029 VIPA

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch VIPA Nguyễn Thanh Sơn trình bày kế hoạch tổ chức Đại hội, Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ IV, phương hướng nhiệm kỳ V (2024 – 2029); Báo cáo Tài chính; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV; Báo cáo Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IV; Đề án nhân sự Đại hội V kèm theo Danh sách nhân sự dự kiến. Thảo luận và thông qua kịch bản bộ phim tư liệu “20 năm dấu ấn VIPA” và thông qua dự toán kinh phí Đại hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ phục vụ  hội nghị của Ban Chấp hành mà Thường trực Hiệp hội đã triển khai, thể hiện sự chu đáo, chuyên nghiệp của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam. Sau khi thảo luận góp ý, các đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo trình Đại hội sắp tới và thêm những góp ý về hoạt động trong thời gian tới của Hiệp hội. 

Kết thúc Hội nghị, 100% đại biểu dự họp thống nhất thông qua: Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hiệp hội; Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V; Báo cáo kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành; Báo cáo Ban kiểm tra; Báo cáo Tài chính và dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung kèm theo bản giải trình. Ban Chấp hành thống nhất sẽ tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2024 – 2029 vào cuối tháng 6/2024 tại Hà Nội.

Hội nghị cũng thống nhất giao cho Ban Thường vụ và Văn phòng Hiệp hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu và kết luận của Hội nghị, sớm hoàn thiện các văn kiện và trình các Bộ, ngành xem xét thông qua để Đại hội được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Ban Truyền thông VIPA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *