Tiêu chuẩn gà giống trong chăn nuôi hữu cơ

(Người Chăn Nuôi) – Hỏi: Tiêu chuẩn gà giống trong chăn nuôi hữu cơ?

(Câu hỏi của Dương Nam, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định)

Trả lời:

Trong các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh để duy trì sức khỏe tốt cho gà, việc lựa chọn giống phù hợp với điều kiện địa phương là vô cùng quan trọng. Các giống gà truyền thống trong trang trại, sẵn có ở địa phương có thể là điểm xuất phát tốt đối với công tác gây giống trong chăn nuôi hữu cơ. Con giống có thể được lựa chọn theo từng cá thể phù hợp đặc biệt với điều kiện canh tác hữu cơ. Con giống cũng có thể được lai tạo giữa giống truyền thống của địa phương có khả năng thích ứng tốt với môi trường với các giống mới năng suất, chất lượng cao nhằm tạo ra con lai mang những đặc điểm mới nổi trội hơn, đáp ứng tốt hơn trong môi trường hữu cơ. Để gây giống, chăn nuôi hữu cơ sử dụng kỹ thuật sinh sản tự nhiên là chính. Giống gà phải đảm bảo yêu cầu, bao gồm:

– Giống thích nghi với điều kiện ở địa phương, ưu tiên sử dụng các nguồn giống bản địa như: gà ri, gà Đông Tảo, gà Hồ, gà Mía, gà H’Mông, gà ác, gà tre, gà Lương Phượng… và các con lai đã thích nghi;

– Giống gà phải khỏe mạnh và có khả năng kháng bệnh;

– Không có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc các vấn đề về sức khỏe;

– Không dùng kỹ thuật ghép phôi và xử lý sinh sản bằng hormone;

– Không dùng kỹ thuật gen trong việc nhân giống;

– Giống gà phải do cơ sở sản xuất giống phù hợp với tiêu chuẩn này hoặc phải là con của các cặp ông bà, bố mẹ hoặc đàn hạt nhân được nuôi dưỡng suốt đời trong hệ thống chăn nuôi hữu cơ;

– Không được chuyển đổi qua lại gà nuôi giữa khu vực chăn nuôi hữu cơ và khu vực chăn nuôi không theo phương pháp hữu cơ.

– Nếu không có sẵn giống gà hữu cơ theo tiêu chuẩn trên thì có thể sử dụng gà nuôi thông thường để chăn nuôi hữu cơ từ trước 3 ngày tuổi.

hỏi đáp chăn nuôi

Ban KHKT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *