Ngựa biết nói

Nửa đêm, giám đốc một rạp xiếc nhận được cú điện thoại:

– Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không?
– Vớ vẩn, ông giám đốc trả lời rồi cúp máy.
5 phút sau, lại có tiếng điện thoại:
– Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không?
– Đồ điên – ông giám đốc hét toáng lên và cúp máy.
10 phút sau, vẫn cú điện thoại quen thuộc, nhưng lần này là câu nói khác:
– Thưa ngài, ngài tưởng quay số bằng móng là dễ lắm hay sao?
– !!!???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *