Khai thác nước cho hoạt động chăn nuôi có phải xin giấy phép?

Công ty bà Nguyễn Thị Tâm (Bắc Kạn) có dự án chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao. Để có nước phục vụ hoạt động chăn nuôi, tháng 6/2023, công ty đã khoan 10 giếng trong khu vực trang trại và khai thác với lưu lượng khoảng 230 m3/ngày đêm.

Tháng 9/2023, công ty bà Tâm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định hồ sơ.

Bà Tâm hỏi, trường hợp của công ty bà có bị xử phạt đối với hành vi khai thác, sử dụng nước không có giấy phép theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản không? Vì theo Khoản 7 Điều 9 chỉ quy định đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; không nói đến hoạt động chăn nuôi gia súc.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Ðiều 17 Nghị định số 02/2023/NÐ-CP ngày 1/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước thì việc khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 10 m3/ngày đêm trở lên thuộc trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải có giấy phép.

Hoạt động sản xuất nêu trên bao gồm cả sản xuất nông nghiệp và sản xuất phi nông nghiệp.

Theo Quyết định số 27/2018/QÐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tuớng Chính phủ về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thì ngành nông nghiệp bao gồm cả chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn nên việc khai thác nước dưới đất với lưu lượng 230 m3/ngày đêm để phục vụ hoạt động chăn nuôi lợn sinh sản của công ty thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác, sử dụng nước.

Nếu công ty khai thác nước mà chưa có giấy phép và không có thông tin gì bổ sung thì công ty có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 7 Ðiều 9 Nghị định số 36/2020/NÐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Ngoài ra, nếu công ty đã có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Ðiều 20 Nghị định số 02/2023/NÐ-CP ngày 1/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép, còn việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo pháp luật vi phạm hành chính.hỏi đáp chăn nuôi

Nguồn: chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *