Bán ve chai

– Trong một khu rừng nọ có một con thỏ và một con sói nghiện rượu.

Một hôm sói thấy thỏ đi xe đạp nó liền hỏi:
– Ở đâu ra mà mày có cái này ?
Thỏ trả lời:
– Tôi không uống rượu nên có đủ tiền để mua nó.
Mấy hôm sau sói thấy thỏ đi xe máy nó lại hỏi:
– Ở đâu ra mà mày có cái này?
Thỏ lại trả lời:
– Tôi không uống rượu nên có đủ tiền để mua nó.
Một thời gian sau thỏ gặp sói đi máy bay,thỏ ngạc nhiên lắm bèn hỏi:
– Sao anh có đủ tiền mua thứ này?
Sói đáp:
– Tiền tao bán ve chai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *