Yên Bái tăng 4,35% sản lượng thịt hơi đàn gia súc chính so cùng kỳ

Trong quý I/2024, sản lượng thịt hơi đàn gia súc chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 18.188 tấn, tăng 4,35% so cùng kỳ.

Dự ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính tháng 3 sẽ đạt 5.827 tấn, tăng 2,97% so cùng kỳ. Tính chung quý I, sản lượng thịt hơi đàn gia súc chính đạt 18.188 tấn, tăng 4,35% so cùng kỳ. Trong đó, số trâu xuất chuồng đạt 4.180 con, tăng 4,11% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 1.075 tấn, tăng 4,17% so với cùng kỳ. Bò xuất chuồng đạt 1.975 con, tăng 4,44%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 373 tấn, tăng 4,78% so cùng kỳ. Lợn xuất chuồng đạt 215.550 con, tăng 4,25%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 16.740 tấn, tăng 4,36% so với cùng kỳ.

sản lượng thịt hơi đàn gia súc

Quý I/2024, số bò xuất chuồng đạt 1.975 con, tăng 4,44% so với cùng kỳ

Đàn gia cầm dự ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng tháng 3 đạt 1.430 tấn, tăng 4,40%; trứng đạt 7.350 nghìn quả, tăng 0,45% so với cùng kỳ. Tính chung quý I, thịt hơi gia cầm xuất chuồng đạt 4.710 tấn, tăng 5,38%.

Quý I là thời điểm dịp tết Nguyên đán nên các lực lượng chức năng đã tập trung cao độ các hoạt động kiểm dịch thú y; kiểm dịch vận chuyển động vật; kiểm tra, xử lý, giám sát các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc và kiểm tra điều kiện kinh doanh, buôn bán thuốc thú y theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và nhập vào địa bàn. Nhờ vậy, trên địa bàn tỉnh không phát sinh bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm.

Đức Toàn

Nguồn: Báo Yên Bái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *