Xuất khẩu TĂCN 2 tháng đầu năm 2022 đạt 161,62 triệu USD, tăng mạnh 46,2%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi tháng 2/2022 giảm 6,9% so với tháng 1/2022 nhưng tăng mạnh 66,3% so với tháng 2/2021, đạt trên 77,96 triệu USD.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 161,62 triệu USD, tăng mạnh 46,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Thức ăn chăn nuôi xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc chiếm 52,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 68,71 triệu USD, tăng mạnh 314,8% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 2/2022 đạt 37,94 triệu USD, tăng 23,3% so với tháng 1/2022 và tăng mạnh 276,5% so với tháng 2/2021.

Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Campuchia chiếm tỷ trọng 12,4%, đạt gần 19,97 triệu USD, giảm 0,9%; riêng tháng 2/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 8,61 triệu USD, giảm 24,2% so với tháng 1/2022 nhưng tăng nhẹ 1,3% so với cùng tháng năm trước.

Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 2/2022 giảm 9,9% so với tháng 1/2022 nhưng tăng mạnh 111% so với tháng 2/2021, đạt 8,97 triệu USD; công chung cả 2 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng mạnh 33% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 18,93 triệu USD, chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang thị trường FTA RCEP 2 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh 96% so với 2 tháng đầu năm 2021, đạt 124,87 triệu USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng nhẹ 1,7%, đạt 14,15 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi 2 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 9/3/2022 của TCHQ). ĐVT: USD

xuất khẩu thức ăn chăn nuôi 2 tháng năm 2022

Thủy Chung – Trung tâm TT CN&TM

Nguồn: channuoivietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *