Tỷ lệ đàn bò lai đạt trên 67%

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng cho biết, qua 3 năm (2016- 2018) thực hiện Đề án phát triển bò thịt cao sản, đến nay, tổng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh đạt 87.048 con.

Trong đó, tỷ lệ đàn bò lai đạt trên 67% (khoảng 58.000 con) với đàn bò lai cao sản chiếm khoảng 12% tổng đàn bò lai (khoảng 7.000 con). So sánh với năm 2015, tổng đàn bò thịt tăng 37,6% (63.267 con), tỷ lệ đàn bò lai tăng 7%. Các địa phương có đàn bò thịt phát triển mạnh là huyện Đức Trọng (16.480 con), Đơn Dương (14.050 con), Cát Tiên (12.400 con), Đạ Tẻh (8.550 con), Lâm Hà (7.383 con), Di Linh (6.300 con), Đạ Huoai (4.450 con).

Bên cạnh đó, công tác nhập nội, lai tạo một số giống bò cao sản được người dân quan tâm, đưa vào sản xuất, chăn nuôi tại các địa phương có đàn bò thịt phát triển. Đây là cơ sở để tỉnh đẩy mạnh số lượng và chất lượng đàn bò thịt cao sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hoàng Yên

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *