Thanh Hóa: Tiêm phòng vắc – xin đợt 2 năm 2021 cho đàn gia súc, gia cầm xong trước trước ngày 30/9

Để chủ động tạo miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm với các mầm bệnh nguy hiểm; ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh phát sinh, lây lan trên đàn gia súc, gia cầm bảo; đảm an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tiêm phòng vắc – xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021 theo đúng quy định.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết thúc tiêm phòng vắc – xin đợt 1 năm 2021 cho đàn gia súc, gia cầm đạt 102% kế hoạch đề ra và bằng 101% so với cùng kỳ.

tiêm vắc xin cho bò

Thực hiện tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò

Cụ thể: Tiêm phòng cúm gia cầm được 5.786.354 con, đạt 80,30% diện tiêm; tiêm phòng dại cho chó, mèo được 319.700 con, đạt 90,32% diện tiêm; tiêm phòng lở mồm long móng gia súc được 191.700 con, đạt 80,84% diện tiêm; tiêm phòng tụ huyết trùng trâu, bò được 191.625 con, đạt 80,45% diện tiêm; tiêm phòng tụ dấu lợn được 234.890 con, đạt 60,27% diện tiêm; tiêm phòng dịch tả lợn được 252.730 con, đạt 64,85% diện tiêm; tiêm phòng viêm da nổi cục đạt 97,59 % diện tiêm (diện tiêm được mở rộng).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2021 trước ngày 30/9/2021. Trong đó, do tình hình dịch bệnh cúm gia cầm A/H5N8 đã diễn biến rất phức tạp có nguy cơ xâm nhập, cần tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai tiêm phòng sớm, triệt để vắc – xin cúm gia cầm bảo đảm đúng kế hoạch, đạt tỷ lệ 100% gia cầm thuộc diện tiêm phòng.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm phòng và lợi ích của tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tích cực tham gia tiêm phòng. Tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu vắc – xin đăng ký với Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước đợt tiêm phòng để cung ứng đầy đủ số lượng, đúng chủng loại… bảo đảm đúng quy định, đạt kế hoạch và chỉ tiêu được giao. Bố trí, hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện, mua dụng cụ, vật tư, hóa chất phục vụ công tác tiêm phòng…

Lê Ngọc

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *