Thái Bình: 5 sản phẩm chăn nuôi được công nhận sản phẩm OCOP

Đến nay Thái Bình đã có 5 sản phẩm chăn nuôi được công nhận sản phẩm OCOP, gồm: Trứng vịt biển và vịt thịt biển Đông Xuyên, trứng gà ri Thái Bình, trứng gà HTX chăn nuôi xanh Thái Bình và tằm thương phẩm của HTX Vũ Hồng.

trứng vịt biển Đông Xuyên

Sản phẩm trứng vịt biển Đông Xuyên, huyện Tiền Hải được tiêu thụ tại các siêu thị sau khi đạt sản phẩm OCOP.

Việc công nhận sản phẩm chăn nuôi đạt OCOP giúp nâng tầm giá trị của các con vật nuôi đặc sản của các hộ nông dân, đồng thời thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa an toàn gắn liền tiêu chuẩn hóa các sản phẩm, có địa chỉ và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Để tiếp tục giữ vững và xây dựng sản phẩm chăn nuôi theo hướng bền vững, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nông dân sản xuất theo đúng quy trình, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; hỗ trợ thiết kế nhãn mác, nguồn gốc truy xuất rõ ràng để xây dựng sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm trực tiếp tại các hệ thống bán lẻ và tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại trên các sàn giao dịch điện tử.

Mạnh Thắng

Nguồn: Báo Thái Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *