Quảng Trị: Cam Lộ có khoảng 700 con trâu, bò thả rông

Huyện Cam Lộ có tổng đàn trâu, bò gần 6.000 con. Trong những năm qua, việc phát triển chăn nuôi đàn gia súc luôn được huyện Cam Lộ quan tâm bằng nhiều chính sách, nhờ đó chất lượng đàn trâu, bò không ngừng được nâng lên với tỉ lệ bò lai sind chiếm trên 80% tổng đàn.

trâu thả rông

Tình trạng trâu thả rông vẫn còn diễn ra nhiều ở xã Cam Tuyền – Ảnh: Anh Vũ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì tình trạng thả rông trâu, bò của người dân trên địa bàn huyện vẫn còn diễn ra khá nhiều.

Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, hiện nay có 3/8 xã, thị trấn có trâu, bò nuôi thả rông trong rừng với khoảng 700 con. Trong đó, Cam Chính và Cam Thành mỗi xã 100 con, Cam Tuyền 500 con, chiếm tỉ lệ 11,5% tổng đàn.

Tình trạng thả rông trâu, bò không những gây khó khăn trong công tác tiêm phòng, phá hoại cây trồng mà còn có nguy cơ trở thành trâu, bò hoang, đe dọa sức khỏe và tính mạng người dân khi gặp phải.

Anh Vũ

Nguồn: Báo Quảng Trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *