Lào Cai: Tăng cường công tác phòng chống và báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn trên hệ thống VAHIS

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản 5190/UBND-NL ngày 12/10/2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp để chủ động phòng ngừa các nguồn dịch bệnh lây lan cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn địa phương mình (nhất là việc tiêm phòng kỳ II); thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành từ đầu năm 2023 đến nay liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển; thực hiện các biện pháp quản lý chăn nuôi và phát triển đàn gia súc, gia cầm, chăn nuôi an toàn sinh học; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi…

hệ thống VAHIS

Phun khử khuẩn khu vực chăn nuôi gia súc.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực tế công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm kỳ II trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; chủ động lấy mẫu giám sát dịch bệnh và sự lưu hành của các loại mầm bệnh nguy hiểm, phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, hoá chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện nghiên cứu thực hiện công tác báo cáo, sử dụng các hợp phần mới của Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam – Hệ thống VAHIS theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/11/2023 theo yêu cầu tại văn bản nêu trên.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngày 9/10/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 7216/BNN-TY gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống và báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn trên Hệ thống VAHIS.

Văn bản nêu rõ: Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, trong hơn 9 tháng năm 2023, cả nước có 18 ổ dịch cúm gia cầm (CGC) A/H5N1 tại 11 tỉnh, số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy hơn 34.000 con (giảm hơn 57% so với cùng kỳ năm 2022); 390 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 41 tỉnh, thành phố, với hơn 14.000 con lợn mắc bệnh, chết và bị tiêu hủy (giảm hơn 73%); 96 ổ dịch viêm da nổi cục tại 14 tỉnh, số trâu, bò mắc bệnh 438 con (giảm hơn 80%); 22 ổ dịch lở mồm long móng tại 11 tỉnh, thành phố, số gia súc mắc bệnh là 753 con (tăng gần 243%); 3 ổ dịch bệnh tai xanh tại tỉnh Cao Bằng; 5 ổ dịch bệnh nhiệt thán tại 3 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên. Đặc biệt, có 276 trường hợp chó, mèo nghi mắc bệnh dại đã được báo cáo tại 30 tỉnh, thành phố; 65 người tử vong vì bệnh dại tại 27 tỉnh, thành phố (tăng 15 trường hợp người tử vong).

Qua kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương cho thấy nguy cơ các loại dịch bệnh tiếp tục lây lan nhanh ở phạm vi rộng là rất cao, nhất là các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, gây tổn thất lớn về kinh tế, phát triển chăn nuôi, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp của địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời báo cáo kịp thời, đầy đủ thông tin dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, các chương trình và kế hoạch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo.

Vũ Thanh Nam

Nguồn: Báo Lào Cai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *