Đánh giá trực tuyến để cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Có hiệu lực từ ngày 30/10, Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung khoản 4 tại Điều 38 quy định về việc đánh giá trực tuyến để cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, trường hợp thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật sẽ áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan đánh giá, cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện (máy tính, đường truyền internet, ứng dụng phần mềm, máy ghi âm, ghi hình).

Tạm hoãn tối đa 06 tháng hoạt động đánh giá giám sát định kỳ; hoặc thực hiện gia hạn tạm thời tối đa 06 tháng Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y trên cơ sở xem xét hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mà không phải tổ chức đánh giá trực tiếp tại hiện trường. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ sơ cung cấp cho cơ quan đánh giá. 

giết mổ gia cầm

Đánh giá trực tuyến để cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y khi thiên tai, dịch bệnh.

Việc đánh giá trực tiếp sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi ngay Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua dịch bệnh COVID 19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước dẫn đến không thể thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát, thẩm định, lấy mẫu, phân tích…trực tiếp tại hiện trường để cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y hoặc giám sát định kỳ, kiểm tra vệ sinh thú y. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ để cho phép đánh giá bằng hình thức trực tuyến các cơ sở đến thời hạn kiểm tra, đánh giá. 

Vì vậy, quy định này đã được đưa vào Thông tư để có căn cứ thực hiện trong trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh.

 

Nhân viên thú y kiểm tra vệ sinh thú y phải được đào tạo chuyên ngành thú y

Thông tư bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 2 Điều 41 yêu cầu đối với nhân viên thú y làm nhiệm vụ kiểm soát giết mổ động vật.

 Cụ thể, nhân viên thú y được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ kiểm tra vệ sinh thú y trong cơ sở giết mổ và thực hiện kiểm soát giết mổ động vật theo quy định tại Thông tư này phải được đào tạo chuyên ngành thú y hoặc chăn nuôi thú y trình độ trung cấp trở lên; được tập huấn và được cấp giấy xác nhận tập huấn kỹ thuật về kiểm soát giết mổ động vật.

 

Tem vệ sinh thú y in trước ngày 30/10/2022 được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2023

Về quy định chuyển tiếp, Thông tư nêu rõ, Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đã được cấp trước ngày 30/10/2022 được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trên giấy.

Tem vệ sinh thú y dùng cho cơ sở giết mổ động vật xuất khẩu, cơ sở hỗn hợp vừa xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đã được in trước ngày  30/10/2022 được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2023.

Mẫu dấu kiểm soát giết mổ không phù hợp với quy định tại Thông tư này được sử dụng đến hết ngày 31/12/2023.

Nguồn: chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *