Đắk Nông: Tuy Đức có 12 trang trại chăn nuôi tập trung

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đang phát triển mạnh. Huyện đã có 12 trang trại chăn nuôi tập trung với quy mô hàng hóa.

nuôi heo tập trung

Tuy Đức có 6 trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, công nghệ cao

Trên địa bàn huyện hiện có 12 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung. Trong đó, 6 trang trại chăn nuôi heo, 2 trang trại chăn nuôi bò và 4 trang trại chăn nuôi gia cầm.

Có 2 trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, công nghệ cao gồm: Trang trại chăn nuôi heo hậu bị ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Đức Tiến Lê, quy mô nuôi trên 14.000 con/năm; Trang trại nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH Song Vũ Đắk Nông, quy mô 10.000 con/năm.

Hưng Nguyên

Nguồn: Báo Đắk Nông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *