Cao Bằng: Quảng Hòa 167 con gia súc bị chết do dịch bệnh

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Hòa, 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện có 167 con gia súc bị chết do dịch bệnh.

Trong đó, bệnh lở mồm long móng phát sinh tại xã Tự Do có 71 con trâu, bò mắc bệnh (chết 15 con), lợn mắc bệnh 177 con (chết 125 con); bệnh dịch tả lợn Châu phi xảy ra tại thị trấn Tà Lùng làm chết và tiêu hủy 68 con, với tổng trọng lượng 2.777 kg; các dịch bệnh khác làm 30 con trâu, bò ốm (chết 2 con), lợn ốm 268 con (chết 25 con); gia cầm mắc các bệnh như Tụ huyết trùng, Newcastson rải rác tại các xã, thị trấn, không phát sinh ổ dịch lớn.

gia súc chết

Người dân vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng để phòng dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau phi phát hiện các điểm, ổ dịch trên, huyện tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Hiện, các ổ dịch lở mồm long móng phát sinh tại xã Tự Do đã qua 50 ngày không phát sinh ca lây nhiễm mới, số gia súc bị mắc bệnh được điều trị khỏi và công bố hết dịch bệnh lở mồm long móng tại xã Tự Do. Ổ dịch tả lợn Châu phi xảy ra tại thị trấn Tà Lùng đã qua 35 ngày không phát sinh ca lây nhiễm mới và công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Ngoài ra, huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm; kiểm soát giết mổ lợn và thuốc khử trùng tiêu độc; chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi. Các xã, thị trấn chủ động chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc thú y, vật tư, trang thiết bị triển khai tiêm phòng trên địa bàn.

Thế Hiển

Nguồn: Báo Cao Bằng
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *