Bình Thuận: Kiên quyết thu hồi dự án ngàn tỷ chăn nuôi bò sữa công nghệ cao

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa ký Công văn số 3024 có ý kiến: Không xem xét lại quyết định thu hồi dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao (diện tích 479 ha) tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận tại Công văn số 4003 ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời cho Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận biết, đồng thời thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án nêu trên theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bắc Bình triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4003 ngày 22/10/2021. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận có trách nhiệm phối hợp với UBND Bắc Bình, Sở Tài chính xử lý số tiền mà Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận đã chi trả đền bù cây trái, hoa màu cho công ty.

dự án nuôi bò công nghệ cao của công ty Thông Thuận

Nơi dự án triển khai tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình

Được biết, trước đó UBND tỉnh đã nhận được các công văn của Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận về việc kiến nghị xem xét cho công ty tiếp tục thực hiện dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao trên phần diện tích đã thực hiện giải phóng mặt bằng tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình. Tuy nhiên, UBND tỉnh kiên quyết thu hồi vì rất nhiều lý do. Nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng chủ trương đã được quy định tại quyết định chủ trương đầu tư và các nội dung đã được UBND tỉnh gia hạn thực hiện tại các Thông báo số 75 ngày 21/3/2019, số 1712 ngày 8/5/2020, số 783 ngày 9/3/2021 và số 1699 ngày 17/5/2021. Ngoài ra, nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc diện đảm bảo thực hiện dự án đầu tư, vi phạm điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. Thêm vào đó, dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất nhưng nhà đầu tư đã triển khai tác động trên đất là vi phạm pháp luật về đất đai.

dự án nuôi bò công nghệ cao của công ty Thông Thuận

Dự án này có diện tích 479 ha được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 860 ngày 3/4/2017. Tổng mức đầu tư toàn bộ theo dự án (từ trang trại trồng cây ngắn ngày, đến nhà máy chế biến thịt bò, các sản phẩm từ sữa) khoảng 3.000 tỷ đồng trong 5 năm từ 2017 – 2022.

M. Vân

Nguồn: Báo Bình Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *