Bệnh trên chim bồ câu

Tôi nuôi 180 đôi chim bồ câu, trong thời gian một tháng nay chim non có hiện tượng thức ăn cứ vón thành hai cục ở diều chim. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục.

Liên hệ: Nguyễn Lương Hội

Điện thoại: 01695320533

(Thông tin do độc giả cung cấp, Người Chăn nuôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *