Bà Rịa – Vũng Tàu có 17 vùng và 86 cơ sở an toàn dịch bệnh động vật được công nhận

Tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, trên địa bàn tỉnh đã có 17 vùng và 86 cơ sở an toàn dịch bệnh động vật được cơ quan thú y công nhận.

Theo quy định, để được công nhận an toàn dịch bệnh, cơ sở và vùng phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh động vật đáp ứng các quy định tương ứng của pháp luật về thú y, chăn nuôi và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan thú y; không để xảy ra dịch bệnh động vật và hoạt động thú y tại cơ sở, vùng đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh động vật và theo quy định…

Hàng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đều tham mưu Sở NN-PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch duy trì và xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. Trong đó, tập trung kinh phí hỗ trợ các địa phương trong việc giám sát dịch bệnh đối với bệnh đăng ký chứng nhận, tổ chức tập huấn, hội thảo và các kinh phí khác có liên quan đến thẩm định, công nhận vùng an toàn dịch bệnh.

Đông Hiếu

Nguồn: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *