Bà Rịa – Vũng Tàu: 147 cơ sở kinh doanh, chăn nuôi chấm dứt hoạt động

Theo danh sách đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt, trên địa bàn tỉnh có 680 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi không phù hợp với quy hoạch và không phù hợp với công tác bảo vệ môi trường, phải di dời ra khỏi khu dân cư theo Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh.

Trong đó, 677 cơ sở thuộc tiêu chí không phù hợp với quy hoạch, 3 cơ sở còn lại thuộc tiêu chí ảnh hưởng đến môi trường trong khu dân cư.

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, địa phương đã tiến hành làm việc với cơ sở nằm trong diện di dời, để rà soát, thống kê các cơ sở có nguyện vọng di dời, cơ sở có nguyện vọng chuyển đổi ngành nghề và cơ sở có nguyện vọng chấm dứt hoạt động. Tính đến ngày 31/12/2023, có 147 cơ sở chấm dứt hoạt động. Trong đó, có 106 cơ sở sản xuất tại huyện Long Điền, 21 cơ sở chăn nuôi, sản xuất tại TP.Bà Rịa, 8 hộ kinh doanh tại huyện Đất Đỏ,  7 cơ sở sản xuất tại huyện Xuyên Mộc, 4 cơ sở tại TX.Phú Mỹ và 1 cơ sở chăn nuôi tại huyện Châu Đức.

Ngoài ra, có 2 cơ sở di dời đến vị trí mới phù hợp với quy hoạch, trong đó có 1 cơ sở tại huyện Xuyên Mộc, 1 cơ sở giết mổ tại TP.Bà Rịa.

Quang Vũ

Nguồn: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *