HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

DANH HIỆU “SẢN PHẨM VÀNG CHĂN NUÔI”

LẦN THỨ 3, NĂM 2023

Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình, gồm:

  1. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu phụ lục I);
  2. Thuyết minh tóm tắt về sản phẩm (theo phụ lục II);
  3. Bản đăng ký chất lượng sản phẩm (bản sao, nếu có);
  4. Giấy phép sản xuất của cơ quan có thẩm quyền (bản sao, nếu có);
  5. Bản sao các thành tích của sản phẩm đã đạt được của các cấp có thẩm quyền cấp cho sản phẩm hoặc doanh nghiệp, cá nhân: Huy chương, bằng khen, giấy chứng nhận, hội chợ… (bản sao, nếu có);
  6. Mẫu, hình ảnh, tài liệu của sản phẩm;
  7. Phiếu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm dịch vụ của cơ quan có thẩm quyền (nếu có – bản sao);
  8. Các tài liệu khác có liên quan (bản sao, nếu có)…;
  9. Mỗi sản phẩm lập một (01) bộ hồ sơ đầy đủ, để trong phong bì cứng, kích thước 30×25 cm.

* Truy cập website.www.chatluongvangcn.com và www.nguoichannuoi.vn để tải hồ sơ đăng ký và biết thêm các thông tin về chương trình.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Thường trực Hội đồng Xét duyệt và trao tặng Danh hiệu:

“SẢN PHẨM VÀNG CHĂN NUÔI VIỆT NAM”

Lần thứ 3, năm 2023

Liên hệ trực tiếp để nhận hồ sơ tham gia giải thưởng

Tạp chí thế giới gia cầm

VP nhận thư và hồ sơ: Nhà A7, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Người nhận: Ms Ánh – ĐT: 0963.555.554