Yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán TĂCN

07/06/2017 | 08:37

(Người Chăn Nuôi) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp thuốc thú y và TĂCN.

Giá thức ăn chăn nuôi

 

Bộ này đề nghị các đơn vị trên kiểm soát chặt chẽ các yếu tố hình thành giá khi xây dựng phương án giá TĂCN, thuốc thú y; rà soát, tính toán và có các giải pháp công nghệ, quản lý phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, giá bán sản phẩm TĂCN, thuốc thú y; không điều chỉnh tăng giá bán TĂCN, thuốc thú y khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Nếu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá sẽ bị xử lý nghiêm và thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định, đồng thời, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Minh Dương

Gửi bình luận

Gửi Làm lại