Xem xét miễn, giảm lãi vay ngân hàng cho người nuôi heo

04/05/2017 | 08:05

(Người Chăn Nuôi) - NHNN vừa có yêu cầu gửi các tổ chức tín dụng xem xét các biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi heo như miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau…

NHNN yêu cầu căn cứ vào khả năng tài chính để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y.

xem xét, giảm lãi vay cho ngươi chăn nuôi
Xem xét các biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi heo

 

Theo đó, các tổ chức tín dụng căn cứ khả năng tài chính và các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng; xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác (bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau) nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

giảm lãi vay ngân hàng cho người nuôi heo

 

Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, ngân hàng thương mại cho vay được giữ nguyên nhóm nợ 1 lần đối với một khoản nợ; Cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Mai Anh

Gửi bình luận

Gửi Làm lại