Vĩnh Phúc: Phê duyệt kinh phí xử lý chất thải chăn nuôi

21/05/2018 | 04:07

(Người Chăn Nuôi) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định 802/QĐ-UBND phê duyệt dự toán và cấp kinh phí thực hiện dự án xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020 (phân kỳ đầu tư năm 2018).

Theo đó, từ nay đến hết năm 2018, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của kết quả nghiệm thu thực tế về nội dung, số liệu thực hiện hỗ trợ theo quy định; quá trình triển khai có thể điều chuyển thực hiện về chỉ tiêu số lượng hạng mục hỗ trợ giữa các địa phương phù hợp nhu cầu thực tế; đảm bảo việc hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định, đạt hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Tổng kinh phí hỗ trợ năm 2018 trên 18.600 triệu đồng, trong đó, hơn 1,6 tỷ đồng làm đệm lót sinh học, hơn 15 tỷ đồng làm hầm biogas, 1 tỷ đồng làm bể lọc sục khí... và các chi phí khác.

 

Ngọc Anh

Gửi bình luận

Gửi Làm lại