Viện Chăn nuôi tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về "Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi"

25/03/2015 | 09:50

Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn về: (1) Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn; (2) Ứng dụng tổ hợp công nghệ sinh học sinh sản cải tiến trong công tác tạo và nhân giống bò.

Tới dự lễ khai giảng có PGS.TS. Phạm Văn Chương – hiệu trưởng Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, TS. Nguyễn Thanh Sơn – Viện trưởng Viện Chăn 

nuôi, TS. Phạm Sỹ Tiệp – Trưởng Phòng Khoa học và HTQT – VCN, TS. Hồ Lam Sơn – Phó Phòng Đào tạo và Thông tin – Viện Chăn nuôi, ThS. Tăng Xuân 

Lưu – Giám đốc TTNC Bò và Đồng cỏ Ba Vì, ThS. Lê Thế Tuấn – Phó Giám đốc TT nghiên cứu Lợn Thụy Phương, các giảng viên tham gia giảng dạy khóa tập 

Cùng tham dự buổi Lễ khai giảng là 50 học viên đến từ các đơn vị: Học Viện Nông nghiệp, đại học Nông lâm Bắc Giang, đại học Nông Lâm Thái Nguyên; 

Trung tâm Bò và Đồng cỏ Ba Vì, Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương, Trung tâm NC và PTCN Miền núi, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm và kiểm định GVN – 

Cục Chăn nuôi; Các Trạm Khuyến Nông Yên Bái, Hà Tĩnh và các Bộ môn nghiên cứu thuộc Viện Chăn nuôi.

Nguồn: Phòng Khoa học và HTQT

Gửi bình luận

Gửi Làm lại