Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương: Hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc, Hà Lan

04/07/2017 | 04:09

(Người Chăn Nuôi) - Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương đã tiếp đại diện công ty Nutraferma (Hàn Quốc) và Trouw Nutrition (Hà Lan) tới giới thiệu các sản phẩm phụ gia trong chăn nuôi và tìm hiểu tiềm lực của Trung tâm.

Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương: Hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc, Hà Lan

 

Tại buổi làm việc, phía công ty Hàn Quốc đã giới các sản phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi của Công ty. Công ty Trouw Nutrition (Hà Lan) cũng cho biết, tại Việt Nam, Công ty đã hợp tác với 4 viện nghiên cứu và đang tiếp tục khảo sát tìm kiếm đối tác để tiến hành các nghiên cứu thực địa trong thời gian tới. Trung tâm cũng giới thiệu các giống gia cầm, và tổng đàn gia cầm của Trung tâm. Các bên hy vọng có thể hợp tác trong các nghiên cứu thực địa sau này.            

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại