Trung Quốc: Thực hiện quy trình kiểm soát mới với thịt heo Mỹ

06/06/2018 | 02:52

(Người Chăn Nuôi) - Cục Quản lý An toàn thực phẩm của Trung Quốc (FSB) sẽ áp dụng quy trình mới nhằm xác minh lại toàn bộ thông tin do nhà nhập khẩu cung cấp về các lô hàng thịt heo của Mỹ trong thời gian tới.

Để thông quan cho các lô hàng thịt heo tại cảng, FBS yêu cầu Cơ quan Giám sát an toàn thực phẩm của Mỹ (FSIS) phải xác minh lại toàn bộ các lô hàng sắp cập cảng và gửi thông tin mới được tổng hợp dưới dạng bảng cho FSB. Hệ thống kiểm soát mới của Trung Quốc sẽ khiến cho việc thông quan các lô hàng thịt heo Mỹ chậm trễ hơn.

 

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại