Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc

12/03/2019 | 09:09

(Người Chăn Nuôi) - Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh trên đàn gia súc.

Cụ thể, Dịch tả heo châu Phi (ASF), bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng; Xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh, không để phát sinh ổ dịch mới; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo, sản phẩm heo làm lây lan dịch bệnh; Xử lý nghiêm các trường hợp che giấu, không khai báo kịp thời động vật mắc bệnh. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả phòng, chống ASF tại địa phương mình quản lý.

Cùng đó, Chính phủ thống nhất cho phép UBND cấp tỉnh sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ trợ cho chủ vật nuôi có heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, ASF buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh lây lan, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với heo con, heo thịt các loại, hỗ trợ với mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra; Đối với heo nái, heo đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức từ 1,5 - 2 lần so với mức hỗ trợ các loại heo khác tại thời điểm có dịch bệnh.

Chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có heo buộc phải tiêu hủy, không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi, trong quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại