Dầu Tiếng (Bình Dương): Tiêm phòng cúm gia cầm đợt I-2015

14/04/2015 | 15:14

Theo thông tin từ Trạm thú y huyện Dầu Tiếng, trong đợt tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt I/2015, huyện sẽ tổ chức tiêm 241.000 con gia cầm các loại, đây là số gia cầm dựa trên kết quả tiêm đợt II/2014 và đã được giảm 10% tổng đàn.

Đối tượng tiêm phòng đợt này là gà đẻ trứng giống và gà đẻ trứng thương phẩm; vịt đẻ trứng giống và trứng thương phẩm; đàn gà thịt, vịt thịt nuôi thả rông; đàn gà thịt nuôi tập trung tại các trang trại. Vắc xin sử dụng là vắc xin cúm gia cầm Navet - Vifluvac do Công ty Cổ phẩn Thuốc thú y Trung ương Navetco sản xuất. Đối tượng thuộc diện tiêm phòng miễn phí là các hộ chăn nuôi gia cầm, thủy cầm thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng có quy mô đàn dưới 2.000 con; các doanh trại quân đội chăn nuôi gia cầm cải thiện có quy đàn dưới 2.000 con. Đối tượng thuộc diện tựbảo đảm kinh phí iêm phòng là các cơ sở chăn nuôi gia cầm, thủy cầm thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng có quy mô đàn từ 2.000 con trở lên.

Thời gian tiêm phòng đợt chính từngày 1/4 đến ngày 1/5; tiêm phòng bổ sung trong các tháng còn lại từ ngày 2/5 đến 30/9.

Hoàng Phong

Theo Báo Bình Dương

Gửi bình luận

Gửi Làm lại