::

Kinh nghiệm ngăn dịch tả lợn châu Phi của Thuần Mỹ Kinh nghiệm ngăn dịch tả lợn châu Phi của Thuần Mỹ

Đến thời điểm này, Thuần Mỹ là xã duy nhất của huyện Ba Vì (Hà Nội) chưa bị dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tấn công. Để có được kết quả đó là do địa phương làm tốt công tác phòng dịch.

Trang   123456 ... >

Logo thương hiệu ngành chăn nuôi

  • CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU
  • Công ty Vemedim
  • Công ty VMC Việt Nam
  • Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam
  • San Hà
  • provimin
  • newwellpower
  • Giải pháp xanh
  • NAN
  • NORFEED