Gia hạn nợ và tạo điều kiện cho vay vốn đầu tư nuôi heo

19/05/2017 | 09:10

(Người Chăn Nuôi) - Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng vay vốn chăn nuôi heo, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội vừa chỉ đạo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố về việc tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng vay vốn chăn nuôi heo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ người chăn nuôi heo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ người chăn nuôi heo

Theo đó, để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi heo, giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định sản xuất, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội yêu cầu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố gia hạn nợ theo cơ chế gia hạn nợ thông thường. Đối với khách hàng sử dụng vốn vay ưu đãi đầu tư chăn nuôi heo, sản xuất TĂCN và sản xuất thuốc thú ý gặp khó khăn khi chưa trả được nợ khi đến hạn và có nhu cầu đề nghị gia hạn nợ sẽ được xem xét và thực hiện gia hạn nợ theo cơ chế gia hạn nợ thông thường.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đề nghị các đơn vị cơ sở căn cứ vào nguồn vốn, điều kiện của từng địa phương và cơ chế cho vay hiện hành, ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục xem xét cho vay đối với các hộ có nhu cầu vay vốn khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Tiến Thành

Gửi bình luận

Gửi Làm lại