::

Ảnh hưởng của flavonoid đến năng suất động vật nhai lại Ảnh hưởng của flavonoid đến năng suất động vật nhai lại

(Người Chăn Nuôi) - Việc nghiên cứu các loại polyphenol thực vật để thay thế kháng sinh trong chăn nuôi được nghiên cứu nhiều. Flavonoid là một nhóm polyphenol được biết là có chức năng chống viêm và chống ôxy hóa có khả năng thay thế kháng sinh.

Trang   123456 ... >

Logo thương hiệu ngành chăn nuôi

  • CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU
  • Công ty Vemedim
  • Công ty VMC Việt Nam
  • Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam
  • San Hà
  • provimin
  • newwellpower
  • Giải pháp xanh
  • NAN
  • NORFEED

Ấn phẩm đã xuất bản