Thống Nhất (Đồng Nai): Số lượng gia súc, gia cầm giảm so với năm trước

04/01/2018 | 06:58

Tin từ UBND huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết hiện toàn huyện có 1.093 trang trại, trong đó có 957 trang trại heo với trên 312 ngàn con, giảm 16,3% so với cùng kỳ;

đàn gia cầm cả nước

77 trang trại gà với khoảng 1 triệu con, giảm 10% so với cùng kỳ; 48 trang trại cút với số lượng 1 triệu con, giảm 12,5% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân khiến số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện giảm so với năm ngoái là do từ đầu năm đến nay giá heo, gà liên tục biến động khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã thực hiện giảm đàn, một số hộ nghỉ nuôi.

Triệu Quyên

Nguồn: Báo Đồng Nai

Gửi bình luận

Gửi Làm lại