Thời cơ sản xuất TĂCN trong nước

11/06/2018 | 04:08

(Người Chăn Nuôi) - Cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang tạo ra những biến động lớn trong lĩnh vực nguyên liệu TĂCN trên thế giới.

Đại diện Hiệp hội Đậu nành Mỹ (ASA) và Hội đồng Ngũ cốc Mỹ (USGC) tại Hà Nội khuyến cáo: Việt Nam cần nhanh chóng nắm lấy cơ hội này để tiếp cận với nguồn nguyên liệu TĂCN với giá có lợi hơn từ Mỹ. Cụ thể, với hơn 230 nhà máy TĂCN (sản lượng đứng đầu Đông Nam Á với khoảng 25 triệu tấn), hiện mỗi năm Việt Nam nhập khẩu tới trên 8 triệu tấn ngô và khoảng 5 triệu tấn khô dầu đậu nành và một lượng nhỏ cao lương. Việc Trung Quốc - thị trường chiếm trên 70% lượng cao lương và khoảng 1/3 lượng đậu nành xuất khẩu của Mỹ siết chặt nhập khẩu sẽ là cơ hội lớn để các nhà nhập khẩu Việt Nam tiếp cận với nguồn nguyên liệu TĂCN với giá có lợi hơn từ Mỹ.

 

Diệu Anh

Gửi bình luận

Gửi Làm lại