Thay thế 17 thủ tục hành chính

11/06/2018 | 08:48

(Người Chăn Nuôi) - Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định 2033/QĐ-BNN-CN về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT.

sửa đổi thủ tục

Trong đó, 15 thủ tục hành chính được thay thế gồm: Đăng ký khảo nghiệm TĂCN; Công nhận TĂCN; Công nhận TĂCN được phép lưu hành tại Việt Nam; Công nhận chất lượng TĂCN nhập khẩu chưa được phép lưu hành tại Việt Nam; Công nhận lại TĂCN được phép lưu hành tại Việt Nam; Công nhận thay đổi thông tin của TĂCN đã được phép lưu hành tại Việt Nam; Chấp thuận cho nhập khẩu TĂCN chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm, làm mẫu phân tích tại các phòng thí nghiệm; Chấp thuận cho nhập khẩu TĂCN chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để sản xuất, gia công nhằm mục đích tái xuất; Chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng TĂCN xuất khẩu, nhập khẩu; Chỉ định lại tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng TĂCN xuất khẩu, nhập khẩu; Kiểm tra, xác nhận chất lượng TĂCN nhập khẩu; Kiểm tra, xác nhận chất lượng TĂCN xuất khẩu; Kiểm tra, xác nhận chất lượng TĂCN bị triệu hồi hoặc bị trả về; Miễn kiểm tra TĂCN nhập khẩu có thời hạn; Kiểm tra giảm chất lượng TĂCN nhập khẩu có thời hạn.

2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đều có tên gọi chung là “Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo TĂCN”, tuy nhiên, 1 thủ tục cấp Trung ương và 1 thuộc cấp tỉnh, thành phố.

PV

Gửi bình luận

Gửi Làm lại