Thanh Hóa: Chú trọng phát triển chăn nuôi địa bàn miền núi

07/03/2018 | 03:27

(Người Chăn Nuôi) - Nhiều năm qua, việc phát triển chăn nuôi ở khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa còn nhiều hạn chế, thiếu bền vững do tập quán canh tác của người dân, thiếu sự liên kết đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Thanh Hóa: Chú trọng phát triển chăn nuôi địa bàn miền núi

Cụ thể, năm 2017, 11 huyện miền núi của tỉnh đã phát triển được hơn 152.000 con trâu, hơn 102.000 con bò, tăng 11,9% so với năm 2016; đàn heo do ảnh hưởng của giá cả nên giảm còn 251.348 con, đạt 85,5% so với cùng kỳ.

Để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi khu vực này, ngành nông nghiệp đang phối hợp với chính quyền địa phương của 11 huyện miền núi củng cố, phát triển chăn nuôi hữu cơ, kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với con nuôi đặc sản có tiềm năng, lợi thế trên địa bàn. Rà soát, tạo quỹ đất để phát triển trang trại chăn nuôi tập trung; chủ động, tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi…

Hương Ly

Gửi bình luận

Gửi Làm lại