Thanh Hóa thành lập các Chi cục: Kiểm lâm, Chăn nuôi và Thú y, Thủy lợi, Thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

01/08/2019 | 04:57

Ngày 30/7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có các Quyết định về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa; Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa; Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa; Chi cục Thủy sản Thanh Hóa; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa.

Thanh Hóa thành lập các Chi cục: Kiểm lâm, Chăn nuôi và Thú y, Thủy lợi, Thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Ảnh minh họa.

Các Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

Xem các Quyết định thành lập tại đây:

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa

Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa

Chi cục Thủy sản Thanh Hóa

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa

BĐT

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Gửi bình luận

Gửi Làm lại