Tham vọng phát triển ngành heo bền vững

20/07/2018 | 02:36

(Người Chăn Nuôi) - Phúc lợi động vật ngày càng được quan tâm tại Trung Quốc, trước tiên là tiêu chuẩn phúc lợi được Chính phủ nước này triển khai thực hiện vào tháng 11/2017. Ngành chăn nuôi heo tại Trung Quốc đang chuyển động tích cực để bắt kịp tiêu chuẩn quốc tế.

phat trien ngành heo

Chính phủ (Bộ Nông nghiệp Trung Quốc) cũng như các tổ chức xã hội đang nỗ lực xây dựng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cho ngành chăn nuôi, gồm cả ngành heo. Tháng 11/2017, Hiệp hội Thú y Trung Quốc (CVMA) đã ký kết tiêu chuẩn đầu tiên - “Nguyên tắc chung đánh giá phúc lợi động vật Trung Quốc”, gồm các phương pháp, phạm vi, nguyên tắc cơ bản và yêu cầu đánh giá phúc lợi động vật. TS. Zhong Chao Sun, đại diện CVMA cho biết đây là bộ tiêu chuẩn đầu tiên cho ngành chăn nuôi nói chung và ngành heo nói riêng tại Trung Quốc và đã được Chính phủ thông qua, gồm cả các tiêu chuẩn phúc lợi động vật quốc tế.

Ủy ban Hợp tác Quốc tế về phúc lợi động vật (ICCAW) cũng đang tích cực phát triển các tiêu chuẩn phúc lợi trong chăn nuôi và đã xây dựng hàng loạt bản dự thảo Tiêu chuẩn nông nghiệp cho thị trường Trung Quốc; Tiêu chuẩn chung cho phúc lợi động vật: Sản phẩm chăn nuôi - Tiêu chuẩn chung” thông qua sự ủy thác của Cơ quan giám sát an toàn sản phẩm, thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc. Bộ Tiêu chuẩn chung nói trên đều đề cập đến các tiêu chuẩn phúc lợi trong ngành chăn nuôi heo. ICCAW là đơn vị được kết nối chặt chẽ với mạng lưới các nhà nghiên cứu phúc lợi động vật và nhiều tổ chức quốc tế về phúc lợi động vật như RSPCA của Anh. Do đó, các tiêu chuẩn phúc lợi chăn nuôi được áp dụng tại Trung Quốc đều đảm bảo theo chuẩn châu Âu.

Tuy nhiên, để thực hiện được tiêu chuẩn phúc lợi động vật trong toàn ngành chăn nuôi heo tại Trung Quốc là một thách thức vì khoảng cách giữa các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và quy mô công nghiệp vẫn còn tương đối lớn. Các hãng sản xuất lớn thường sẵn sàng áp dụng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật vào chăn nuôi để duy trì cạnh tranh trên thị trường, trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn còn ngần ngại vì phải thay đổi thói quen chăn nuôi và nâng cao chi phí. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành đều khẳng định việc xây dựng một ngành chăn nuôi heo bền vững, đạt phúc lợi động vật hoàn toàn nằm trong tầm tay - đó cũng là hình ảnh ngành heo trong tương lai của Trung Quốc.

Đan Linh

(Theo PigInternational)

Gửi bình luận

Gửi Làm lại