Thái Nguyên: Tăng cường vệ sinh ATTP với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

19/06/2015 | 15:45

(Người Chăn Nuôi) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp trong việc quản lý ATPP tại các khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tạo sự chuyển biển tích cực.

Khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tạo sự chuyển biến tích cực

Theo đó, đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch, nâng cấp cơ sở giết mổ, tăng cường kiểm dịch, vận chuyển kiểm soát giết mổ. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hơn nữa, Sở NN&PTNT tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm soát, thực hiện nghiêm quy trình giết mổ trên địa bàn tỉnh; tích cực triển khai thực hiện việc quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch cơ sở giết mổ chưa hợp lý. Qua đó, ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể về xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở giết mổ nằm trong quy hoạch.

Ngọc Hân

Gửi bình luận

Gửi Làm lại