Thái Nguyên: Đã cập nhật dữ liệu 301 trang trại, cơ sở chăn nuôi gia cầm

11/06/2018 | 08:47

(Người Chăn Nuôi) - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Nguyên sau một năm triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu gia cầm (gắn với mã định danh trang trại) trên địa bàn tỉnh, đến nay đã cập nhật, lưu dữ liệu của 301 trang trại, cơ sở chăn nuôi gia cầm trong tỉnh vào hệ thống thông tin điện tử.

Các dữ liệu được cập nhật là thông tin chính về cơ sở chăn nuôi (được cấp mã định danh), thông tin về năng lực trang trại, vị trí trang trại… Đây là Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID ); Cục Chăn nuôi (DLP) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) phối hợp với Chi cục thực hiện. Dự án nhằm thiết lập hệ thống cung cấp thông tin, giúp cơ quan quản lý Nhà nước phía trung ương và địa phương quản lý và điều hành lĩnh vực chăn nuôi gia cầm.

Hệ thống là công cụ kết nối mô hình chuỗi cung ứng và là nền tảng của truy xuất nguồn gốc, giúp chủ trang trại có kênh thương mại điện tử chính thống giới thiệu, quảng bá thương hiệu…

Kim Phượng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại