Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả chăn nuôi heo

15/08/2016 | 04:58

(Người Chăn Nuôi) - Nhằm đảm bảo đẩy mạnh lĩnh vực chăn nuôi heo, vừa qua, tỉnh Tây Ninh đã ban hành Đề án phát triển chăn nuôi heo theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường đến năm 2020.

nâng cao hiệu quả chăn nuôi heo - chăn nuôi

Phát triển chăn nuôi theo VietGAHP là dự án do Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh thực hiện

Phát triển chăn nuôi heo theo hướng thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP chăn nuôi heo) là một trong các dự án do Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh triển khai nhằm phục vụ đề án chăn nuôi của tỉnh. Dự án này bắt đầu được thực hiện trong năm 2016 ở huyện Trảng Bàng với 10 hộ tham gia. Những hộ này được lựa chọn dựa vào các tiêu chí: có điều kiện tiếp thu tiến bộ kỹ thuật và thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, công tác vệ sinh môi trường, thú y; đồng thời, áp dựng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vệ thức ăn dinh dưỡng, sử dụng chế phẩm men vi sinh hoạt tính là chính thức ăn tinh.

Đây sẽ là điểm tham quan, chia sẻ kinh nghiệm cho người nuôi heo trong vùng, nhằm hình thành vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Phạm Thu

Gửi bình luận

Gửi Làm lại