Tạo điều kiện xuất khẩu sữa vào Thái Lan

11/06/2018 | 04:01

(Người Chăn Nuôi) - Nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa của Việt Nam thâm nhập vào thị trường Thái Lan, Bộ Công thương đã ra thông báo hướng dẫn các thủ tục nhập khẩu cần thiết.

thuc đẩy sữa vào thái lan

Theo đó, trong trường hợp xuất khẩu sữa tươi chưa qua chế biến, phía Thái Lan yêu cầu phải có công văn (cung cấp thông tin về doanh nghiệp Việt và thông tin về các sản phẩm sữa sẽ xuất khẩu) của Cục Chăn nuôi gửi Cục Phát triển Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan. Sau khi nhận được văn bản của Cục Chăn nuôi Việt Nam, Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan sẽ cử đoàn sang Việt Nam kiểm tra quy trình sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp muốn xuất khẩu sữa phải cung cấp các thông tin cho phía Thái Lan để làm thủ tục nhập khẩu. Đối với trường hợp xuất khẩu sữa tươi chưa qua chế biến, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải làm việc với đoàn Cục Chăn nuôi Thái Lan sang kiểm tra quy trình sản xuất...

 

Thúy Hằng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại