Tăng cường phát triển chăn nuôi và an toàn thực phẩm thủy sản

08/04/2019 | 02:47

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 2-4-2019 về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Chỉ thị nêu rõ: UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm, hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo chuỗi liên kết, theo quy hoạch và bố trí kinh phí thực hiện. Các quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm cho UBND các xã, phường, thị trấn; tổ chức ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đối với 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ theo quy định của Bộ NN&PTNT và phân cấp của UBND thành phố; kiên quyết xử lý và công khai các trường hợp vi phạm.

Cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát lấy mẫu, hậu kiểm tự công bố, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm…

Bạch Thanh

Nguồn: Hà Nội Mới

Gửi bình luận

Gửi Làm lại