::

  • Vai trò Vitamin A và E với bò thịt

    Vai trò Vitamin A và E với bò thịt

    (Người Chăn Nuôi) - Kết quả từ các cuộc điều tra của Đại học bang Washington về hội chứng suy yếu ở bò thịt đã thúc đẩy tập trung mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của ...
  • Giảm tỷ lệ thai chết lưu ở cừu nhờ vitamin E

    Giảm tỷ lệ thai chết lưu ở cừu nhờ vitamin E

    (Người Chăn Nuôi) - Một nghiên cứu được thành lập với 2.268 con cừu cái được chia thành 19 đàn ở 5 địa phương khác nhau của Na Uy. Cừu cái trong mỗi đàn được phân thành ...