• Trang chủ
  • Kết quả tìm kiếm cho "vaccine newcastle"

::

  • Hiện thực hóa chăn nuôi không kháng sinh

    Hiện thực hóa chăn nuôi không kháng sinh

    (Người Chăn Nuôi) - Việc giảm kháng sinh trong chuỗi sản xuất vật nuôi yêu cầu một phương pháp tiếp cận chuỗi đầy đủ. Trong đó, quan trọng là áp dụng các biện pháp an ...